Artikelen retourneren

Hieronder vindt u de aanbevolen procedure voor het retourneren van artikelen (herroepen van het koopcontract) binnen de 14 dagen. U kunt uiteraard ook een andere wettelijke procedure volgen. 

Als u een consument bent, bent u volgens art 1829 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd aangekochte artikelen te retourneren zonder opgaaf van redenen, en wel binnen de 14 kalenderdagen na inontvangstneming van de artikelen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons in de vorm van een eenzijdige juridische handeling (bijvoorbeeld per brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw herroeping van het contract. U kunt ook het bijgevoegdegebruiken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons in de vorm van een eenzijdige juridische handeling (bijvoorbeeld per brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw herroeping van het contract. U kunt ook het bijgevoegde modelformulier voor herroeping van het contract gebruiken.

Om het contract te herroepen kunt u ook een andere eenduidige verklaring gebruiken. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, sturen wij u een ontvangstbevestiging van uw kennisgeving van de contractherroeping.

U kunt ons over de herroeping informeren: 

Per post: Nikola Durmaz - EXPANDECO - Thuiskomer24, Hoofdstraat 163, 8162AG Epe, Nederland

Per e-mail: info@reservewiel.be

Om te voldoen aan de termijn voor herroeping van het contract volstaat het om de kennisgeving vóór het verstrijken van de termijn te verzenden. De artikelen moeten uiterlijk 14 dagen na de inontvangstneming verzonden worden.

Als u het contract herroept, betalen wij u zonder onnodige vertraging, uiterlijk 30 dagen nadat wij uw kennisgeving over de herroeping van het contract ontvangen hebben, alle betalingen die wij van u ontvangen hebben terug, inclusief de leveringskosten (m.u.v. extra kosten ontstaan door een door u gekozen wijze van levering die anders is dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaard wijze van levering). Terugbetalingen worden alleen gedaan via overschrijving op uw bankrekening. Daar komen voor u nooit extra kosten bij kijken.  

Wij doen de terugbetaling echter pas na ontvangst van de geretourneerde artikelen. Onder rembours verstuurde artikelen worden niet door ons geaccepteerd.

Hoe kunt u artikelen retourneren?

Artikelen moeten in de originele verpakking, ongebruikt, onbeschadigd en inclusief eventuele accessoires worden geretourneerd en geschikt zijn om opnieuw te verkopen. Vergeet daarnaast de kassabon niet om aan te tonen dat u het artikel hebt gekocht.

Stuur de artikelen naar het volgende adres: 

Nikola Durmaz - EXPANDECO - Thuiskomer24
Hoofdstraat 163
8162AG Epe
Nederland

 

Wat dient een herroeping van het koopcontract te bevatten?

  • Factuurnummer
  • Bestelnummer
  • IBAN + SWIFT - code van uw bank